top of page

Styrelsen

Ingrid Johansson.jpg

Ingrid Johansson, ordförande

Maria Wiell, gästlägenheter, hyresavier

Sixten Siewerland, vice ordförande

Sven Fernvall.jpg

Sven Fernvall, nyckelansvarig

Monica Viklund.jpg

Monica Viklund, sekreterare

Evert Johansson.jpg

Evert Johansson, fastighetsansvarig

Githa Dagmalm.jpg

Githa Dagmalm, kassör

Annika Johansson.jpg

Annika Johansson, hyresansvarig, kölista

Per Eriksson, EA-Fastigheter

Kristina Vågesjö, sammankallande i valberedningen

Sven Fernvall, Sixten Siewerland, Githa Dagmalm, Evert Johansson, Monica Viklund, Annika Johansson, Ingrid Johansson, Maria Wiell

bottom of page