top of page

Historia

 

Sedan lång tid tillbaka hade pensionärsföreningarna i Färjestaden påtalat behovet av ett seniorboende i Mörbylånga kommun. Det stod dock snart klart att det inte skulle komma att byggas något seniorboende i kommunal regi. Däremot eventuellt byggnation i privat regi varför kommunen förmedlade kontakt med några byggherrar.Tyvärr resulterade den kontakten inte i något fortsatt samarbete.

 

2013 gick SPF Seniorerna Solvändan i Färjestaden ut med en enkät till sina medlemmar med förfrågan om vilka önskemål man hade gällande boende, svaren visade tydligt på att behovet av ett seniorboende var stort.

 

Parallellt med detta startades en boendecirkel inom SPF, där man skissade på olika boendeformer, gjorde studiebesök och kontaktade byggherrar, samt Mörbylånga kommun. Olika förslag på placering av ett seniorboende i Färjestaden diskuterades.

 

Utifrån boendecirkeln bildades föreningen "Seniorboende Färjestaden" hösten 2014, samarbetet mellan föreningen och cirkeln pågick under flera år. Så småningom stod det klart att Wasatomten kunde bli platsen för ett seniorboende, helt i linje med en tidigare ägares önskemål. Ritningar togs fram och byggherre (EA-fastigheter) bestämdes. Man kom också fram till att kooperativ hyresrätt skulle vara lämpligt.

 

2018 övergick föreningen Seniorboende i Färjestaden till Wasa Seaside kooperativ hyresrättsförening 55 +.  Att utforma boendet på bästa sätt har hela tiden varit i fokus och med Färjestadens bästa läge sågs Wasa Seaside med sina vackra röda byggnader växa fram. 1 juli 2020 blev det inflyttning i hus 1. Hus 2 blev bebott i april 2021 och hus 3 i november 2021

Vision

Wasa Seaside ska vara ett kooperativt 55 + boende som kännetecknas av trygghet, öppenhet, glädje, gemenskap och delaktighet. Det ska vara ett boende som strävar efter att skapa en god miljö både socialt och fysiskt samt ge möjligheter till nya givande kontakter. Vi ska ta tillvara medlemmarnas förslag och idéer och i positiv anda gemensamt, utifrån vars och ens kraft och förmåga, utveckla Wasa Seaside till det absolut bästa boendet.

210804

Ingrid Johansson

Tropical Flower
bottom of page