top of page

Trivsel och förhållningsregler för Wasa Seaside

kooperativ hyresrättsförening

Wasa Seaside är ett 55+ boende där vi strävar efter att skapa en god social och fysisk miljö, som ger möjlighet till nya givande kontakter människor emellan. Genom att tillvarata medlemmarnas förslag, idéer och önskemål ges möjlighet att bidra till det gemensamma arbetet. Vi vill verka för att utveckla Wasa Seaside till det absolut bästa 55+ boendet . Det ska  kännetecknas av trygghet, öppenhet, glädje, gemenskap och delaktighet.


Vi är en kooperativ hyresrättsförening som ”blockhyr” Wasa Seaside av EA fastigheter, föreningen bildades 2018. Här bor omkring 90 personer i 65 lägenheter. Dessutom finns det 4 gästlägenheter och 2 gästrum. 

Tillsammans ska vi ta hand om Wasa Seaside  på bästa sätt. 
 

Styrelsen som består av nio personer, varav en från EA fastigheter, sammanträder 1 gång/ månad. Styrelsen har ett övergripande ansvar. Ordföranden finns tillgänglig för allehanda spörsmål på kontoret torsdagar 17-18.
 

Husmöte/månadsmöte hålls 1 gång/månad där olika gemensamma frågor tas upp och diskuteras, ibland är det någon form av föreläsning, och alltid något gott att äta.
 

Föreläsningskväll då vi gästas av intressanta personer som berättar, visar film, sjunger och en rad andra saker har vi en gång i månaden.
 

Det finns grupper som ansvarar för specifika områden, kök/ bakning, trädgård, där insatser efter kraft och förmåga välkomnas. Dessutom olika typer av studiecirklar, gemensamma träffar/ festligheter, både planerade och spontana.
 

Hemsida (wasaseaside.com) ger fin information om vad som sker på Wasa Seaside.

      

För att allt ska fungera och  bli så bra som möjligt har vi trivsel och förhållningsregler

Generella regler


⦁ Hyresgästen övertar lägenheten i befintligt skick.

 

⦁ Hyresgästen skall vara skriven på adressen och ha hemförsäkring avseende egendom. 1 st parkeringsplats per hushåll kan hyras, under förutsättning att hyresgästen har bil och giltigt körkort. Det går att tillfälligt hyra en extra parkeringsplats om det finns någon över, kostnad 100 kr/månad. Om någon medlem har en närstående som vill hyra en ledig parkeringsplats kostar det 175kr/månad.

Särskild blankett  finns för detta ändamål.

 

⦁ Hyresgästen får inte utan skriftligt medgivande från Wasa Seaside och EA-fastigheter utföra målning, tapetsering eller liknande åtgärder.

 

⦁ Hyresgästen ska vid avflyttning återställa lägenheten i godtagbart skick och åtgärda eventuella skador. Besiktning kommer att ske.

 

⦁ Stopp i avlopp nära handfat, diskbänk och golvbrunn åtgärdas av hyresgästen, större stopp meddelas omgående till Wasa Seasides fastighetsansvarige.

 

⦁ Fläktfilter rengörs av EA-Fastigheter. Ventilationen får inte övertäckas eller stängas av. Den ska vara i normalläge (2). Om du är borta en längre period, kan den stå i läge 1.

 

⦁ Håltagning i våtutrymmen är förbjudet. 

 

⦁ Tavlor, lampor, hyllor mm får monteras på väggarna. Eftersom husen är trähus går det med spik, skruv och krokar, gör dock inga stora hål.

 

⦁ Upptäckt av skadedjur och skador i lägenheterna skall omgående meddelas till Wasa Seasides fastighetsansvarige.

 

⦁ För att genomföra underhåll, brandsyn och dylikt skall Wasa Seaside och EA-fastigheter vid behov beredas tillgänglighet till lägenheten Dessa arbeten skall göras så korta och icke störande som möjligt.

 

⦁ Sopsortering skall utföras enligt Kretslopp Sydosts (fd.KSRR) regler. Sopkärl finns i mljöhuset, hushållssopor kastas i kontainernedkastet på gården. Trädgårdsavfall kastas i  därför avsedd tunna intill miljöhuset.

Trygghet och allmän trivsel

⦁ Det är tillåtet att för t.ex. lastning köra in bil på gården. Den skall fortast möjligt återflyttas till parkeringen. Gäster hänvisas till gästparkering eller Granuddens parkering. En handikapparkering finns för gäster med tillstånd att parkera där.

⦁ Grillning är inte tillåten på balkonger och altaner. I parken kommer att finnas grillplatser, grilltändare finns. Egen grillkol medtas. Var och en ansvarar för säkerheten i samband med grillning; se till att ha vatten i närheten av grillplatsen, askan töms i speciella kärl och tas omhand. Grillning i egen grill tillåten vid grillplats.

⦁ Rökning är endast tillåten på anvisade platser i parken.

⦁ Husdjur är tillåtna, men de skall vara kopplade vid vistelse utanför lägenheten och inte uppehålla sig i korridorer eller gemensamma lokaler. Tänk på allergier. Åverkan som husdjur gör ersätts av ägaren.

⦁ Skaka eller piska mattor på balkong eller altan är ej tillåtet. Tänk på grannen som bor under! Mattställning finns vid cykelgaragen.

⦁Undvik hög ljudnivå på musik eller tal, tänk på dina grannar. Det skall vara tyst nattetid (kl.22.00 - 08.00).

⦁ Hyresgästen har rätt att sätta upp markis på altanen, färg: mörkgrå 

⦁ Solskydd på de inglasade balkongerna, färg: ljusgrå/gråvita. Hyresgästen står för kostnaden. Önskar man avvikande färg kontakta styrelsen.

⦁ I trapphus, hissar och gångar får ingenting var uppställt.

⦁ Portarna i Hus 1 och gångarna skall alltid vara låsta, låsen öppnas med kod, nyckel eller tagg. Den som får besökare måste öppna åt dessa och det betyder att man är ansvarig för besökarna. Koden får endast lämnas ut till nära anhörig. Öppna aldrig för okända! Mellan kl 18.00 - 08 00 gäller inte koden (under natten).


Gemensamma utrymmen 


⦁ Hyresgästen kan använda de gemensamma lokalerna för privata ändamål. 
Kostnad 150 kr/gång för kök, stora salen och  biblioteket. Bokas i bokningspärmen vid anslagstavlan. Wasas aktiviteter har företräde.

 

⦁ Tvättmaskin för grovtvätt, (täcken, mattor, överkast) och mangel finns i källaren, bokningslista för tvättmaskinen finns i bokningspärmen vid anslagstavlan. Elförbrukningen debiteras Wasa Seaside, d.v.s. oss alla.  Hushållstvätt, även lakan, tvättas i egen maskin i respektive lägenhet. Köksgruppen använder tvättmaskinen i källaren till smutstvätt som kommer från köket. 

Grovtvättmaskinen måste rengöras efter användning.

⦁ Gästrummen kan bokas mot en avgift på 250 kronor per natt för anhöriga samt nära vänner. 300 kr för andra. ”Självbokning” på lista vid rummen, nyckelskåp med nycklar finns intill. Får bokas max  en vecka åt gången. Betalning i förskott, gärna Swish.

 

⦁ I Miljöhuset finns rum för permobiler o.d. I mån av plats även el-cyklar. Ingen laddning av el-cyklar. Cykelställ med tak finns vid förbindelsegången mellan hus 1 och 3. Cykelställ utan tak finns i anslutning till förbindelsegången mellan hus 1 och hus 2 samt vid förbindelsegången mellan hus 1 och 3.

 

⦁ Informationstavla samt postfack till varje lägenhet finns i entrén till Hus 1. Paket som inte får plats i det egna facket läggs i en servicebox, nyckeln dit finns då i det egna facket. Ta paketet, lås och lägg tillbaka nyckeln i serviceboxen.


Glädje o Gemenskap


⦁ Olika gemensamma aktiviteter arrangeras i parken och i gemensamma lokaler. Titta på anslagstavlan!!

 

⦁ Wasa Seasides park kommer att utvecklas till en grön oas, som vi gemensamt skall använda, vårda och vara aktsamma om. Viktigt att alla ställer i ordning möbler o. d (spec. på terassen) efter användning.

 

⦁ Aktivitetsgrupperna är en förutsättning för att uppnå gemenskap och trivsel på Wasa Seaside. Hyresgästen bör, efter ork och förmåga, vara delaktig i någon av grupperna.

 

⦁ Med tiden kan det uppstå ytterligare trivselfrågor. Även omarbetning av de ”gamla” kan bli aktuellt, detta kommer att hanteras av styrelsen och/eller i olika forum/arbetsgrupper. Har man tankar och idéer om vårt Wasa Seaside, håll det inte för dig själv utan dela med dig så att alla kan ta del av det.


Ansvarsfördelning inom Wasa Seasides styrelse 2022

Övergripande frågor, verksamhetsplan, information, studiebesök, kontakt ”utåt” med t.ex. kommun och press: Sixten Siverland 070 68 88 199

Säkerhetsansvarig

Sixten Siverland tel  070 68 88 199

 

Visning och uthyrning av lägenheter, lägenhetskontrakt. Medlemsregister och kölista:  
Annika Johansson tel: 070 39 88 696  

 

Uthyrning och hantering av gästlägenheterna, Maria Wiell tel: 070 81 72 728

 

Kontaktperson till EA-fastigheter i frågor gällande fastigheten och lägenheterna, avläsning av el., besiktning av lägenhet vid avflyttning:
Evert Johansson, tel: 070 22 27 565 och Sven Fernvall tel: 070 30 63 245

 

Nyckelansvarig:

Sven Fernvall tel: 070 30 63 245

 

Kontaktperson för arbets och aktivitetsgrupperna, samt studieförbund:
Marianne Pålsson tel: 076 63 08 801
Lisbeth Nilson tel: 072 22 82 346 

 

Ekonomi: Githa Dagmalm tel: 070 86 76 600

 

Dokumentation: Monica Viklund tel: 072 15 08 138 

bottom of page