top of page

Samtal om existentiell hälsa

Gruppen träffas varannan fredag ojämna veckor 

kl  15.00.

Vi samtalar om existentiell hälsa med hjälp av samtalskort från Vuxenskolan. Vi utgår från åtta dimensioner av existentiell hälsa, de dimensioner som - enligt WHO:s folkhälsoundersökningar - påverkar självskattad psykisk och fysisk hälsa på ett positivt sätt.

Vid frågor kontakta Birger Einarsson eller Annika Johansson

bottom of page