top of page
Lediga lägenheter
När en lägenhet blir ledig tillfrågas befintliga hyresgäster om intresse finns för ett eventuellt byte. 

Därefter går lägenheten ut till extern kölistan. För att stå kvar på kölistan betalar man in en årlig avgift på 200 kr/person
 
bottom of page