top of page

På gång

Boule måndagar kl 16.00 

Promenad tisdagar och torsdagar kl 09.30

Sömnad varannan onsdag kl 14.00 

 

Bokcirkel varannan onsdag kl 10.00 

 

Flitiga fingrar torsdag kl 10.30 

 

Cornhole torsdag kl 16.00.  Prickskytte, kasttekning under trivsamma former.

 

Qigong varannan fredag kl 15.00

 

Yoga varannan fredag 15.00

 

Tankenötter Söndag 17.00. Vi träffas och tränar tankarna, strategi och minne med hjälp av att spela och samtala.

 

bottom of page